Điều Khoản Sử Dụng
1. Điều khoản


  • Sau khi đăng ký trở thành học viên của Choithietke.com, đồng nghĩa là bạn đã chấp nhận và tuân thủ quy định miễn trừ mọi trách nhiệm. Các tài liệu và nội dung sẽ được bảo vệ bởi luật bản quyền hiện hành.2. Giấy phép


  1. Các tài nguyên được đính kèm trong từng bài giảng được dành riêng cho học viên, các bạn có thể sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Hoàn toàn không mang ý nghĩa chuyển nhượng quyền sở hữu.
  2. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị Công ty chấm dứt bất kỳ lúc nào. Khi bạn chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi giấy phép này chấm dứt, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu dù ở định dạng điện tử hay in.


3. Tuyên bố từ chối trách nhiệm  • Các tài liệu trên trang web của Choithietke.com được cung cấp 'nguyên trạng'. Choithie không bảo đảm, được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, và theo đây từ chối và phủ định tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc các điều kiện về khả năng bán được, phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác. Hơn nữa, ChoiThietke không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, các kết quả có thể xảy ra, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang nào được liên kết với trang này.